DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Ngô Thu Hằng

HÀ NỘI

8

218

Vũ Anh Dũng

HÀ NỘI

8

219

Hoàng Hữu Khánh

HÀ NỘI

8

220

Đỗ Văn Cần

HÀ NỘI

0

221

Hoàng Trung Hiếu

HÀ NỘI

8

222

Phạm Ngọc Diệp

HÀ NỘI

8

223

Trần Anh Tuyên ( Trần Tuyên)

HÀ NỘI

8

224

Nguyễn Công Phát Hưng

HÀ NỘI

5

225

Lưu Tiến Long

HÀ NỘI

0

226

Nguyễn Hoàng Hải

HÀ NỘI

8

227

Trần Quốc Lộc

HÀ NỘI

8

228

Trương Hữu Khoa

HÀ NỘI

2

229

Phạm Truongf Thi

HÀ NỘI

8

230

Phạm Trung Nghĩa

HÀ NỘI

8

231

Phạm Trung Nghĩa .

HÀ NỘI

0

232

Mạnh Lân (lý Mạnh Lân)

HÀ NỘI

8

233

Giang Thị Thanh Thuỷ

HÀ NỘI

8

234

Nguyễn Minh Trường

HÀ NỘI

8

235

Vũ Hồng Hải

HÀ NỘI

8

236

Cao Quốc Tuấn

HÀ NỘI

0

237

Nguyễn Tự Thành

HÀ NỘI

8

238

Dương Thị Ngọc Chiến

HÀ NỘI

7

239

Nguyễn Quốc Cương ( Kương Nguyễn)

HÀ NỘI

1

240

Nghiêm Sĩ Thương

HÀ NỘI

8

241

Lê Thị Hải Yến

HÀ NỘI

2

242

Hoàng Thế Long

HÀ NỘI

0

243

Lê Lời Nhạc

HÀ NỘI

8

244

Ngô Định

HÀ NỘI

8

245

Bui Thi Bích

HÀ NỘI

0

246

Vũ Hải ( Vũ Đức Hải )

HÀ NỘI

8

247

Bùi Đăng Thanh

HÀ NỘI

8

248

Lê Thị Bạch Tuyết

HÀ NỘI

8

249

Lê Đức Hoa

HÀ NỘI

7

250

Nguyễn Đức Phước

HÀ NỘI

8

251

Hoàng Thị Bích Hiệp

HÀ NỘI

8

252

Nguyễn Huy Tưởng

HÀ NỘI

1