DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Đinh Kim Hải

HÀ NỘI

8

38

Vũ Hồng Hải

HÀ NỘI

0

39

Kiều Trung Thành

HÀ NỘI

6

40

Nguyễn Thị Kim Vân

HÀ NỘI

8

41

Nguyễn Tiến Trung

HÀ NỘI

8

42

Nguyễn Đăng Việt

HÀ NỘI

8

43

Vũ Ngọc Tuấn

HÀ NỘI

8

44

Trần Xuân Cường

HÀ NỘI

8

45

Vũ Nhất Nhất

HÀ NỘI

0

46

Ngô Minh Châu

HÀ NỘI

0

47

Nguyễn Văn Việt

HÀ NỘI

7

48

Vũ Thành Chung

HÀ NỘI

0

49

Vũ Huy Toàn

HÀ NỘI

3

50

Nguyễn Tuấn Ngọc

HÀ NỘI

6

51

Nguyễn Ngọc Sang

HÀ NỘI

0

52

Nguyễn Kế Tùng

HÀ NỘI

0

53

Ngô Trung Kiên

HÀ NỘI

0

54

Doãn Thị Thanh Hà

HÀ NỘI

0

55

Hồ Đức Hiếu

HÀ NỘI

3

56

Vũ Phương Anh

HÀ NỘI

0

57

Ngô Văn Lịch

HÀ NỘI

0

58

Đào Đức Tuấn

HÀ NỘI

7

59

Trần Minh

HÀ NỘI

8

60

Lý Văn Diết

HÀ NỘI

0

61

Phan Đại Nghĩa

HÀ NỘI

2

62

Hà Vũ Linh

HÀ NỘI

0

63

Trần Tuấn Anh

HÀ NỘI

7

64

Đào Hồng Quân

HÀ NỘI

4

65

Nguyễn Đức Vũ

HÀ NỘI

0

66

Nguyễn Thị Thanh

HÀ NỘI

0

67

Nguyễn Thế Dương

HÀ NỘI

8

68

Nguyễn Thị Hồng Duyên

HÀ NỘI

0

69

Trần Thị Minh Châu

HÀ NỘI

8

70

Lê Anh Tuấn

HÀ NỘI

4

71

Lý An Khang

HÀ NỘI

8

72

Vi Huyền Linh (vi Linh)

HÀ NỘI

8