DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Bùi Thái Hải( Nghệ Danh. Biển Triều)

HÀ NỘI

2

2

Trịnh Thắng

HÀ NỘI

8

3

Hoàng Tất Thắng

HÀ NỘI

8

4

Trương Thanh Bình

HÀ NỘI

0

5

Nguyễn Xuân Át

HÀ NỘI

0

6

Vũ Văn Cảnh

HÀ NỘI

7

7

Nguyễn Hồng Nhung

HÀ NỘI

8

8

Nguyễn Tiến Khải

HÀ NỘI

8

9

Lê Huy Long

HÀ NỘI

8

10

Nguyễn Hữu Thông

HÀ NỘI

6

11

Nguyễn Đức Phước

HÀ NỘI

5

12

Nguyễn Minh Huyên

HÀ NỘI

0

13

Nguyễn Văn Hùng

HÀ NỘI

7

14

Nguyễn Hữu Thu

HÀ NỘI

0

15

Nguyễn Hữu Thu

HÀ NỘI

3

16

Phạm Thanh Tùng

HÀ NỘI

6

17

Đỗ Quảng ( Tức Đỗ Văn Quảng )

HÀ NỘI

8

18

Nguyễn Xuân Ký

HÀ NỘI

4

19

Tuong Huy Nguyen

HÀ NỘI

0

20

Nguyễn Ngọc Bích

HÀ NỘI

0

21

Thanh Nguyệt

HÀ NỘI

0

22

Nguyễn Văn Hải (hải Xanh)

HÀ NỘI

0

23

Nguyễn Văn Quang (văn Quang)

HÀ NỘI

0

24

Lê Thị Thu Thanh

HÀ NỘI

6

25

Nguyễn Viết Hồng

HÀ NỘI

8

26

Lê Thị Xuân Vinh

HÀ NỘI

0

27

Hoàng Thị Ngọc Hưởng

HÀ NỘI

0

28

Nguyễn Ánh Nguyệt

HÀ NỘI

0

29

Cung Minh Nguyệt

HÀ NỘI

0

30

Phạm Thu Nguyệt

HÀ NỘI

0

31

Lương Triệu Cơ

HÀ NỘI

1

32

Bùi Thanh Xuân

HÀ NỘI

0

33

Lại Kim Chung

HÀ NỘI

0

34

Nguyễn Thị Minh Tâm

HÀ NỘI

0

35

Đào Kim Thanh

HÀ NỘI

0

36

Lê Hoàn Diệu

HÀ NỘI

3