DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Phan Huy Thiệp

HÀ NỘI

8

2

Nguyễn Xuân Ký

HÀ NỘI

7

3

Hoàng Thế Vinh

HÀ NỘI

0

4

Hoàng Tất Thắng

HÀ NỘI

8

5

Vũ Hồng Kỳ

HÀ NỘI

8

6

Phạm Đình Thành

HÀ NỘI

8

7

Lưu Linh Tâm ( Tâm Lưu Ly )

HÀ NỘI

8

8

Nguyễn Hồng Nhung

HÀ NỘI

7

9

Đào Văn Trà

HÀ NỘI

8

10

Kiều Trung Thành

HÀ NỘI

3

11

Hoàng Xuân Hảo

HÀ NỘI

8

12

Soc Nau 62 (lê Thị Xuân Vinh)

HÀ NỘI

2

13

Hoang Bich Van

HÀ NỘI

8

14

Nguyễn Ngọc Sơn

HÀ NỘI

0

15

Trần Túy

HÀ NỘI

0

16

Nguyễn Bá Dĩ (dỹ)

HÀ NỘI

8

17

Vũ Huy Công

HÀ NỘI

6

18

Lê Xuân Bách

HÀ NỘI

6

19

Nguyễn Thị Bích Hương

HÀ NỘI

8

20

Đỗ Phú Thắng Dna

HÀ NỘI

6

21

Đỗ Thị Tuyết Mai

HÀ NỘI

8

22

Nguyễn Văn Việt

HÀ NỘI

8

23

Nguyễn Việt Hồng

HÀ NỘI

8

24

Bùi Thị Kim Hoa

HÀ NỘI

8

25

Đường Hồng Mai

HÀ NỘI

8

26

Trần Vương Hào

HÀ NỘI

7

27

Trịnh Thắng

HÀ NỘI

8

28

Đỗ Xuân Tâm

HÀ NỘI

8

29

Nguyễn Thị Thanh

HÀ NỘI

8

30

Lý An Khang (lý Khang)

HÀ NỘI

8

31

Nguyễn Ngọc Ban

HÀ NỘI

8

32

Phạm Doãn Quang

HÀ NỘI

8

33

Bùi Thái Hải

HÀ NỘI

0

34

Trần Minh

HÀ NỘI

8

35

Pham Tat Thang

HÀ NỘI

8

36

Từ Văn Chí

HÀ NỘI

8